FABERLIC POLITIKA KVALITĀTES UN EKOLOĢIJAS JOMĀ

Faberlic Kompānija garantē tikai augstas kvalitātes produkcijas ražošanu, kas apmierina mūsu klientu vēlmes.


Produkcijas ražošanā tiek izmantotas
 mūsdienīgas tehnoloģijas un unikāli ingredienti, kuru izmantošana pamatota ar zinātnisko pētījumu rezultātiem.


Lai pastāvīgi paaugstinātu produkcijas kvalitātes līmeni, Kompānija uzņemas sekojošas saistības: 

Expert new banner

 • ieviest un uzturēt efektīvu kvalitātes menedžmenta sistēmu visos produkcijas dzīves cikla posmos: no radošās idejas līdz tās realizēšanai;
 • uzmanīgi izpētīt savu klientu vajadzības un pastāvīgi strādāt pie pieprasījuma apmierināšanas;
 • paplašināt produkcijas sortimentu, apgūstot jaunas kategorijas un nišas;
 • uzlabot izlaižamās produkcijas efektivitāti;
 • rūpīgi izvēlēties izejvielu, iepakojuma, poligrāfijas piegādātājus un pastāvīgi strādāt pie Kompānijas uzticamo partneru saraksta veidošanas;
 • veltīt pastiprinātu uzmanību sastāvdaļu, komplektējošo daļu un tieši paša ražošanas procesa kvalitātei ar mērķi paaugstināt izlaižamās produkcijas kvalitāti;
 • pastāvīgi apmācīt Kompānijas darbiniekus, lai paaugstinātu viņu profesionālo līmeni;
 • ieviest inovatīvas tehnoloģijas un sastāvdaļas, kas ļauj panākt maksimālu efektu produkcijas lietošanas rezultātā;
 • pastāvīgi paaugstināt kvalitātes menedžmenta sistēmas rezultātus.Principi, kurus Kompānija ievēro apkārtējās vides aizsardzības jomā: 

ekologiya

 • atbilst likumdošanas prasībām apkārtējās vides aizsardzības jomā, sekot līdzi un analizēt dabas aizsardzības prasības un savlaicīgi reaģēt uz to izmaiņām.
 • uzlabot ekoloģiskās drošības līmeni, nodrošinot drošu un videi nekaitīgu ražošanu, kā arī saudzīgi izmantot dabas resursus.
 • mazināt negatīvās ietekmes līmeni uz apkārtējo vidi, samazinot ražošanas atkritumu daudzumu.
 • uzlabot ūdens resursu izmantošanas efektivitāti, samazinot ūdens patēriņa līmeni uz vienu produkcijas vienību un ūdensobjektu piesārņojuma līmeni.
 • regulāri veikt  Kompānijas darbības ietekmes analīzi uz apkārtējo vidi un ņemt vērā rezultātus, pieņemot ar uzņēmējdarbību saistītus lēmumus.
 • uzlabot Kompānijas darbinieku zināšanu līmeni apkārtējās vides aizsardzības jomā un nodrošināt pienācīgā līmenī darbu ar ekoloģiskajiem aspektiem.
 • nepārtraukti uzlabot ekoloģiskā menedžmenta sistēmas rezultativitāti.