MĀRKETINGA PLĀNĀ IZMANTOTIE TERMINI

Business-every-day

PRIVILIĢĒTAIS PIRCĒJS – cilvēks, kas reģistrēts Apvienotajā Kompānijā, kam ir savs reģistrācijas numurs un tiesības iegādāties produkciju ar atlaidi.

KONSULTATS – priviliģēts pircējs, kurš sācis izpildīt Apvienotās Kompānijas Marketinga Plānu.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS – unikāls numurs, kas tiek piešķirts katram Konsultantam reģistrējoties Kompānijā.

DARBAUDZINĀTĀJS – tas, kurš uzaicinājis Konsultantu sadarboties ar Kompāniju un ir palīdzējis viņam organizēt savu biznesu. Konsultants kļūst par Darbaudzinātāju tiem, kurus personīgi piesaistījis sadarbībai ar Kompāniju.

PIRMĀ LĪMEŅA KONSULTANTS – tas, kuru jūs personīgi esat piesaistījis sadarbībai ar Kompāniju.

OTRĀ LĪMEŅA KONSULTANTS – Konsultants, kuru sadarbībai ar Kompāniju ir piesaistījis jūsu Pirmā līmeņa Konsultants.

STRUKTŪRA – biznesa organizācija, kas sastāv no Konsultantiem, kurus sadarbībai ar Faberlic esat piesaistījis personīgi jūs un jūsu Konsultanti. Struktūras izmērs nav ierobežots.

PUNKTS (P) – mērvienība, kura tiek izmantota, lai aprēķinātu Konsultants darba rezultātus. Tā atbilst noteiktam iegādātās produkcijas apjomam. Punkti tiek aprēķināti Konsultantam uz viņa unikālo reģistrācijas numuru. Kompānija patur tiesības mainīt punkta vērtību pie Apjoma atlaides aprēķināšanas.

NORĒĶINU PERIODS (kampaņa)— Kompānijas noteikts laika periods, kura laikā darbojas noteiktas akcijas un kataloga atlaides, kā arī periods Marketinga Plāna noteikumu izpildei.

PERSONĪGAIS PASŪTĪJUMS (PP) - produkcijas apjoms, kuru personīgi ir iegādājies Konsultants norēķinu periodā. Tiek aprēķināts punktos un eiro(€).

PĀRDOŠANAS APJOMS (PA) – norēķinu periodā iegādātās produkcijas apjoms. Tiek aprēķināts punktos un eiro(€).

PERSONĪGĀ GRUPA (PG) – struktūras daļa, kas sastāv no visiem Konsultantiem, kurus sadarbībai ar Kompāniju esat piesaistījis personīgi un jūsu Konsultanti, izņemot tos Konsultantus viņu Struktūras, kuru Grupas apjoms (GA) atbilst 23% Apjoma Atlaidei (AA).

PERONĪGĀS GRUPAS APJOMS (PGA) – Jūsu Personīgās grupas (PG) Konsultantu Personīgo pasūtījumu (PP) un jūsu Personīgā pasūtījuma (PP) summa norēķinu periodā. Tiek aprēķināts punktos un eiro(€).

GRUPAS APJOMS (GA) - Jūsu struktūras (ieskaitot 23% Apjoma Atlaides grupas) Konsultantu personīgo pasūtījumu (PP) summa norēķinu periodā. Balstoties uz Grupas apjomu (GA), kas izteikts Punktos (P), tiek noteikts Apjoma atlaides (AA) procents (no 3%-23%).

APJOMA ATLAIDE (AA) – atlīdzības lielums, kas tiek uzskaitīts personīgi, atkarībā no Pārdošanas apjoma (PA). Apjoma atlaide – tā ir atlaide par Jūsu personīgo pasūtījumu plus starpība starp Jūsu Apjoma atlaides % līmeni un Jūsu personīgo grupu Konsultantu Apjoma Atlaides % līmeni.

DIREKTORS – Konsultants, kurš ir izpildījis dotā līmeņa kvalifikācijas noteikumus. Direktora tituls tiek piešķirts uz 1 gadu (17 kampaņas).

KVALIFIKĀCIJA – nosacījumi, kurus izpilda Konsultants Direktora un augstāka statusa līmeņa sasniegšanai.

ATVĒRTA KVALIFIKĀCIJA - nosacījumi, kurus izpilda Konsultants Direktora un augstāka statusa līmeņa sasniegšanai vismaz uz 1 norēķinu periodu.

SLĒGTA KVALIFIKĀCIJA - nosacījumi, kurus izpilda Konsultants Direktora un augstāka statusa līmeņa sasniegšanai vismaz 8 norēķinu periodus pēdējo 17 kampaņu laikā.

KVALIFIKĀCIJAS BONUSS (vienreizēja izmaksa) – atalgojums, ko uzskaita Kompānija par jaunu statusa līmeņa sasniegšanu, sākot ar Direktora statusu.

ĀTRĀ STARTA BONUSS – papildus atalgojums, kas tiek uzskaitīts pie Konsultanta Kvalifikācijas bonusa dubultā apmērā par īsā periodā sasniegtiem statusiem Direktors, Vecākais Direktors un Sudraba Direktors.

DIREKTORA BONUSS – papildus atalgojums, kas tiek uzskaitīts par Jūsu struktūras darba rezultātiem.

ATTĪSTĪBAS BONUSS – papildus atalgojums, kas tiek uzskaitīts Konsultantiem sākot ar Briljanta direktora līmeni par Direktora līmeņa Konsultantu pieaugumu pirmajā līmenī.

BRILJANTA ATZARS – atzars Jūsu struktūrā, kur viens no Konsultantiem ir Briljanta Direktora līmenī.

KOMPĀNIJAS ĒTIKAS KODEKSS – darba noteikumi un uzvedības normas, kuras jāievēro karam Konsultantam. Izlasīt >>

ĢIMENES LĪGUMS – reģistrācija, kur uz 1 numuru tiek reģistrēti 2 radinieki, no kuriem viens ir pirmais Numura turētājs, bet cits – otrais Numura turētājs. Ģimenes līgumā var tikt reģistrēti laulātie vai tiešie radinieki.